PRODUKSJONSUTSTYR

Tegning/konstruksjon/modelleringutstyr

 • ProEngineer CAD/CAM
 • GIBBS

Produksjonsutstyr

Dreiing:

 • Puma 700, 3-akse  Ø1000 x 3000mm
 • Puma 3100, 4-akes Ø400 x 1500mm
 • Okuma MacTurn 50, 5-akes Ø700 x 1200mm
 • Okuma Multus B400, 5-akes Ø700 x 1500mm
 • Okuma LU300-MY, 4-akes Ø420 x 650mm
 • Mazak 350MY, 4-akes Ø250 x 1500mm
 • Mazak 250M, 3-akes Ø250 x 700mm

 

Fresing:

 • IBARMIA ZVH 58D 5akes X= 4000, Y= 1000, Z= 1100
  1 dreie og fresebord vertikal, ø1400mm
  1 dreie og fresebord horisontal, ø800mm
 • Deckel Maho 100T, 5akes X= 1060, Y= 710, Z= 710
 • Okuma MC 60 VAE, 4akes X= 1502, Y= 630, Z= 1080
 • Okuma MA 650 VB, 4akes X= 1532, Y= 622, Z= 612
 • Borverk TOS 110Q, 4akes X= 2000, Y= 1400, Z= 1200
  max vekt: 8000kg

Størrelsen på bordet gjør at vi kan bearbeide større emner enn max aksebevegelse, max vekt på bordet er 2000 kg.

 

Dyphullsboring, ø3 mm - ø25 mm x 1500 mm.

 boring

ibprod